Bestuur

Voorzitter Nijs Louis 014/26 59 34
Ondervoorzitter Winckelmans Danny 015/24 90 08
Secretaris Truyts Alfons 014/73 53 08
Penningmeester Verstrepen Ludo 014/26 34 83
Ringverantwoordelijke Verstrepen Ludo 014/26 34 83
Raadslid Laureys Karel 014/26 04 63